SOUTOK

EMF + NORMA + PARETO

 

1. místo v mezinárodní urbsnisticko-krajinářské soutěži vypsané IPR Praha a pořádané MOBA.

 

1200 ha metropolitního parku Soutok se má stát územní laboratoří, kde se experimentuje s novými formami rozvoje metropole, strategií veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj zelené ekonomiky, nebo novými způsoby prevence povodní, které se mohou pochlubit biodiverzitou, kulturním dědictvím a zdravým sociálním využitím. Laboratoří soutoků nové přírody a města.

Náš plán oživuje to, co bylo v minulosti opuštěno - rozmanité lužní oblasti, rozsáhlou kulturní krajinu a dokonce i košíkářství , to vše spojuje s moderní architekturou, urbanismem a protipovodňovým managementem, který by mohl pomoci zmírnit budoucí velké povodně směřující k Praze. Výsledná krajina bude ekologicky hodnotnější než ta současná. Bude vítat četné návštěvníky a místní obyvatele - a nejen lidi, ale i ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz, vydry a další.

 

 

Urbanismus / architektura: NORMA ARCHITEKTI Jana Moravcová, Kristýna Zechmeisterová, EMF Martí Franch Batllori

Krajinářská architektura: PARETO Héloïse Boujou, Simon Gabillard

Vizuální identita: Kateřina Koňata Dolejšová

Ekologie: Jan AlberŠturma

Urbánní ekonomie: Lukáš Makovský

Vodohospodářství: ENVICONS, Lukáš Krejčí

Umění a řemesla: Michaela Vrbková

 

soutok_web2.jpgsoutok_web3.jpg

soutok_web4.jpg

soutok_web5.jpg

soutok_web6.jpg

soutok_web7.jpg

soutok_web10.jpg

soutok_web11.jpg

soutok_web12.jpg

soutok_web8.jpg

soutok_web9.jpg

více z kategorie Soutěže
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow