MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ

Jednoduchá geometrie, jasná forma. Signifikantní tvář. Pevný bod do nejasného prostoru. Kompaktnost. Výška. Vertikála. Nová definice místa. Strohost navenek, členitost uvnitř. Konstrukčně, energeticky, materiálově racionální řešení. Městský dům se nevztahuje ke svému nejbližšímu okolí. Chce být izolovaným kamenem s odlišnou stopou, poměrem, výškou, barvou. Vzhlíží dál, komunikuje na všechny strany s městem a krajinou za ním. Pozemek nemá hranici, cesty se vylily v plochu, asfaltová krajina přiléhá k hraně domu. Dává svobodu pohybu, parkování, pobytu. Kompaktní vytáhlá hmota vytváří iluzi samotného domu v zeleni, její natočení respektuje osu zástavby, proporcí odkazuje na ostatní veřejné budovy ve městě. Dům se vyhýbá stromům, aniž by opustil těžiště pozemku. Stávající zeleň zůstavá, je doplněna novou, stejného druhu /kontinuita v čase/. S Tomášem Zmekem

DOBRISex02.jpg

DOBRISex04.jpg

DOBRISex03.jpg

DOBRISex05.jpg

DOBRISex06.jpg

DOBRISex07.jpg

DOBRISex08.jpg

DOBRISex09.jpg

DOBRISex10.jpg

DOBRISex11.jpg

DOBRISex12.jpg

DOBRISex13.jpg

více z kategorie Soutěže
2023
yeearArrow
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2008
yeearArrow