Atelier

Norm-a je pružná architektonická platforma reagující na dobu, prostředí, lidi a  jejich potřeby. Jádrem činnosti je práce na reálných zadáních vedoucích přes všechny fáze projektu k realizaci. Ateliér žije a tvoří v  Praze, geografický ani žánrový limit působnosti nemá. Smysl v recyklaci stávajícího a přidávání-ubírání do zastavěného. Opodstatněné zásahy. Propojování a izolace, kultivace přírodní a urbánní krajiny. Smysl v tvorbě prostředí a atmosféry, která formuje a odráží člověka. Udržitelnost ve smyslu adekvátnosti a funkčnosti forem a materiálů. Empatie do představ a situace zadavatele. Korekce zadání. Respekt k limitům daným klientem. Finance, čas, rozsah, program, místo.