20. - 23. 7. NÁŠ DVŮR

Letní tvůrčí workshop pro děti

Náš dvůr je letní tvůrčí workshop pro děti od 6 do 9 let. Během čtyř dnů od 20. do 23. července budeme prozkoumávat tajemství vnitrobloku činžovního domu v pražském Podskalí, kde sídlí naše galerie norm-a space.

Městské vnitrobloky, dvory a dvorky jsou zvláštní a trochu tajemné prostory. Většinou na nich trávíme jen málo času, ale často je pozorujeme z oken a balkonů a přemýšlíme, co se děje dole. Během tvůrčího workshopu budou děti moct prozkoumávat prostory, pravidla, tvary, objekty, vztahy, pohyby a živočichy, kteří dohromady tvoří mikrokosmos jednoho takového dvora. Ve vnitrobloku při pražské galerii Norma space budou společně s lektory vytvářet nové příběhy zasazené do prostoru dvorku. Z nejrůznějších materiálů se naučí tvořit a konstruovat objekty, které se stanou kulisami pro jejich vlastní imaginativní vyprávění.

Chceme tak děti podpořit v sebevědomém zkoumání svého okolí a životního prostředí, a ukázat jim možnosti, jak se na
proměnách svého okolí mohou kreativně podílet. V rámci kolektivu pak děti budou rozvíjet schopnost vnímání potřeb těch druhých a hledat cesty, jak pozitivně uvažovat o prožívání sdílených prostorů a situací uvnitř města.

Dílna je určená pro děti ve věku od 6 do 9 let a bude se konat od 20. do 23. července 2021 na dvorku galerie Norma space, vždy od 9 do 16h.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přihlašovací formulář můžete snadno vyplnit online zde.

Galerie bude pro děti otevřena vždy od 9:00 do 16:00, společný program probíhá od 10:00 do 15:00. Kromě strukturovaných částí workshopu bude dost prostoru pro hraní na dvorku i hřišti a procházky po zajímavých místech v nejbližším okolí. Poslední den, v pátek, bude od 15:00 představení výstupů workshopu a pro zájemce pak společná oslava.

Cena workshopu je 3 600 Kč. V ceně jsou materiály a pití a malé občerstvení. Oběd, prosíme, dětem přibalte vlastní. Pokud chcete své dítě přihlásit, vyplňte přihlášku, která je
přílohou tohoto e-mailu, do 30. 6. 2021 a do té doby také uhraďte zálohu 1 500 Kč. Pokyny k platbě a bližší informace o stornu najdete v přihlášce.

Workshop povedou Tamara Spalajković, Savka Marenić a Jasmína Lustigová. Akce navazuje na dřívější workshopy, během kterých jsme se studenty architektury mapovali a drobnými zásahy měnili dynamiku naší čtvrti – Podskalí. Víc informací o Norma space najdete na našem webu nebo facebooku.

Máte otázky? Napište na jana@norm-a.com.
Těšíme se na společný týden!

 

-----

 

22. 6. READING ARCHITECTURE 06: Manifest péče

26.6. v 19:00

V posledních měsících se důležitost péče posunula do našeho kolektivního hledáčku – ať už jde o péči zdravotnickou, péči o domácnost a její distribuci, nebo péči v rámci komunit. Druhý letošní reading v Norma space se bude péči věnovat na podkladu knihy Manifest péče, vydané v loňském roce jako reakce na aktuální dění. Jak historicky vnímáme péči ve společenském žebříčku aktivit? Co se děje, když se jí nedostává? Ale hlavně – jaké benefity nad rámec svého prvotního účelu přináší? Společně se budeme zamýšlet nad postavením péče v našich osobních životech i profesních praxích. Podíváme se na dobré příklady toho, kdy se princip péče spojil s architekturou, urbanismem nebo ekonomikou a dal vzniknout novým kvalitám.

Toto čtení je zároveň samo určitým aktem péče o naši komunitu. Cílem není jen rozbor knihy a následováníhodných příkladů. Setkání nabídne prostor pro ponoření se do sebe skrze připravené aktivity, pomůže někdy míjejícím se členům propojit své myšlenky a iniciativy.

Po více než roce se sejdeme fyzicky na terase galerie za dodržení aktuálních opatření. Online přenos ani záznam akce tentorkát nebude. Knihu můžete zakoupit zde o přeložené výňatky pro vzdělávací účely tohoto setkání si prosím napište na petra@norm-a.com.

Těšíme se na vás.

 

-----

 

21. 1. LANDSCAPE EXCHANGE #5

Milica Topalovic (CH): AGRITERRITORIES

21.1.2021 v 19:00

Jaká je budoucnost rozmanitých krajin a území zapletených do globální sítě současných měst prostřednictvím toků vody a potravin, pohybů pracovních sil a dalších vazeb? Jak je život lidí a ostatních živočichů ovlivněn městy a urbanizací?
Architektonický diskurz se i nadále zaměřuje hlavně na budovy a města, zatímco širší metropolitní území jsou vystavena rychlým a dalekosáhlým transformacím s masivními sociálními a environmentálními důsledky bez patřičné pozornosti. Jak mohou architekti reagovat na tyto naléhavé změny? Může se architektura stát ekologickou a jít nad rámec lidského a postaveného, aby se zapojila do životního prostředí jako celku?

Zemědělství je zásadní téma, které v posledních letech stále zůstává mimo zorné pole architektury. Téměř polovina celkové rozlohy planety je v současnosti využívána nějakou formou zemědělské produkce, a proto se zemědělské oblasti mohou stát nejnaléhavější oblastí zájmu udržitelné územní politiky. Mnoho druhů zemědělské produkce je spojováno s rostoucím rizikem klimatické změny, vyčerpáním přírodních zdrojů a nevyhnutelným zhoršením životních podmínek místního obyvatelstva. Zvyšuje se povědomí o důsledcích industrializace zemědělství a jeho závislosti na hnojivech, pesticidech a fosilních palivech. Tyto problémy jsou součástí krize klimatu a biodiverzity, a proto si žádají také nové přístupy v architektuře.

Poslední díl série Landscape Exchange zahájí diskuzi o urbánní transformaci současných zemědělských teritorií v metropolitních i venkovských oblastech. Naším hostem bude Milica Topalović, architektka, vědecká pracovnice a docentka architektury a územního plánování na ETH v Curychu.

Práce Milici Topalović se zabývá urgentními transformačními procesy, kterým jsou mimoměstské oblasti vystaveny prostřednictvím pohybu kapitálu, sociální restrukturalizace a klimatických změn. Se svým týmem a studenty ETH podnikla celou řadu teritoriálních studií po celém světě ve snaze decentralizovat a „ekologizovat“ přístupy architektů k městu a urbanizaci jako takové. Program Architecture of Territory na ETH odhaluje tyto obavy v prostředí architektonického vzdělávání a otevírá širší pole pro výuku, výzkum a architektonickou praxi.
Ve své nedávné práci se tým Milici Topalović zabýval regiony, jejichž sociální a environmentální kvality byly zhoršeny neudržitelným zemědělstvím a těžbou surovin, se záměrem navrhnout jejich transformaci na území založená na principech agroekologie.

Akce se bude konat prostřednictvím platformy Zoom: https://us02web.zoom.us/j/5802817914...

Autorem ilustrace Oil Palm Production Forest #8 z roku 2013 je Bas Princen.

Koncepce: Jana Moravcová, Savka Marenić, Michaela Marešová

Komunikace a PR: Michaela Marešová

Grafický design: Jakub Mašita

 

 

-----

 

11. 1. READING ARCHITECTURE 05: Vzájemná pomoc

Dean Spade

11.01.2021

Norma space děkuje za přízeň v letošním roce a zve na první Reading architecture roku 2021, tentokrát s tématem Vzájemná pomoc.

Architektuře se nyní do zorného pole intenzivněji dostávají pojmy: spolupráce, solidarita, nestandardní procesy a rychlé reakce. Jak mohou proměnit architekturu, dostat se do našich každodenních pracovních režimů? Může nám nové nahlížení na principy spolupráce pomoci při fungování v našich pracovních kolektivech? Jak integrovat do našeho přemýšlení zvýšenou citlivost a solidaritu? Jaké nástroje nám mohou pomoct skupinovou práci udržet a efektivně koordinovat? A jak u toho nevyhořet?

Nová kniha Mutual Aid od Deana Spade, vydaná v sérii Verso Pamphlet jako rychlá odpověď na současnou krizi, popisuje právě mechanismus solidarity a vzájemné pomoci. Vychází sice z amerického prostředí s odlišným sociálním kontextem, obecné principy jsou ale platné i u nás:

“Tváří v tvář této situaci se více a více lidí cítí povoláno reagovat ve svých komunitách a vytvářejí tak odvážné a inovativní cesty, jak sdílet prostředky a podporovat zranitelné sousedy. Pokud jsou takové akce pro přežití spojeny se sociálním hnutím vyžadujícím transformaci, nazýváme je Vzájemnou pomocí. (…) Vzájemná pomoc dává lidem prostředky, jak se zapojit do hnutí reagujících na jejich akutní potřeby a obavy, a produkuje sociální prostor, kde dochází k nové vlně solidarity. V nejlepších případech Vzájemná pomoc reálně produkuje nové způsoby života, kde lidé mají šanci vytvořit vlastní systém péče a velkorysosti, které se snaží řešit otázky násilí a podporují spokojený život.

Tato kniha je o Vzájemné pomoci: vysvětluje, proč je tak důležitá, jak vypadá, a jak se do ní zapojit. Poskytuje její teorii stejně jako konkrétní nástroje a návody, které pomáhají řešit některé z nejtěžších otázek, kterým skupiny vzájemné pomoci čelí – jak pracovat ve skupině, jak společně dojít k rozhodnutí, jak zabránit a nakládat s konflikty, jak se postavit k vyhoření – vše tak, abychom mohli vytvořit dlouhotrvající aktivity, které mohou ve své agendě uspět."

O alternativních taktikách architektury si budeme povídat s hosty z řad architektů, sociologů a komunitních aktivistů.

Akce bude probíhat on-line na platformě Zoom na výše uvedeném odkazu.

 

-----

 

7. 12. LANDSCAPE EXCHANGE #4

Waldrap (CH): Performative Infrastructure

7.12.2020

Jaká je dnes role infrastruktury?
Infrastruktura už není pouhou sítí dopravy, komunikací a veřejných služeb, je to silné informační médium, je prostorem samotným. Galerie Norma space zve veřejnost ke zhlédnutí projekce Liquid Projection I-III, která zkoumá sociální potenciál infrastruktury jako veřejného prostoru. Projekt realizoval švýcarský ateliér WALDRAP ve spolupráci s galerií Baltsprojects v Curychu.
Projekce proběhne každý večer ve výloze galerie Norma space od 7. do 21. prosince 2020.

Landscape Exchange je série veřejných výstav, přednášek a diskuzí zaměřených na sdílení znalostí o krajině v kontextu architektury, dopravy, městské politiky a výzkumu. 

S podporou Swiss Arts Council Pro Helvetia, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy

Koncepce: Jana Moravcová, Savka Marenić, Michaela Marešová

Grafický design: Jakub Mašita

 

-----

 

15. 9. PERFORMATIVNÍ ČTENÍ JIŘÍHO SÁDLA
doprovodný program výstavy Disclimatic Territory
od 18 hodin
Záznam z přednášky ke shlédnutí ZDE.

 

Jiří Sádlo, český přírodovědec a biolog, profesí geobotanik se ve své práci zabývá mimo jiné dynamikou krajiny, kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy.

 

Území Ralska je dlouhodobě cílém jeho bádání, zabývá se jím i v jednom z esejů své knihy Krajina!

 

-----

 

9. 9. - 16. 9. DISCLIMATIC TERRITORY
vernisáž  9. 9. 2020 v 19 hodin
otevřeno: denně od 16 do 21 hodin

 

Výstava pořádaná ve spolupráci s ateliérem A2 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Disclimatic Territory volně navazuje na studentské semestrální projekty, jež zpracovávají zadání Ralsko. Souběžně s fyzickou instalací probíhá virtuální výstava, která podrobně představuje jednotlivé práce. https://disclimaticterritory.com/

 

Síra vyžrala díru, tanky rozryly zem a lidské nohy prošlapaly cesty, aby zde vznikl nový vesmír. Kde bota je artefaktem jiné civilizace. Vidina vědeckých chapadel se zdá stejně možná jako výlet vlakem. Jakoby se tu chtěl čas vrátit ke kořenům starých jabloní a zároveň se tříštil v galaxii virtuality. Rozpadlý panelák je prolézačkou a Ralsko architektonickou laboratoří.

 

Právě podobnost laboratorních postupů s možnými přístupy k prostoru slouží jako odrazový můstek pro vizuální projev. Zvědomění limitů architektury. Klíčová témata jednotlivých prací reprezentována formou objektu, virtuální reality a audiovizuální projekce. Proces tvorby podmíněný izolací v karanténě je výchozí bod pro koncepci prostoru jako místa osobního výzkumu v kulisách Ralska. Inspirativní pohled studentů na problematiku zmiňované lokality.

 

 “Zavírám oči a snažím se představit, jak by vypadal můj pokoj, kdyby se stal Ralskem.”

 

Vystavující: Emilie Agertoft, Tomáš Beník, Viktor Eichler, Malin Eliasson, Anna Cisariková, Mariana Chavíková, Tereza Kalousová, Jasmína Lustigová, Natálie Najbrtová, Patrik Platil, Johana Rusková, Alexander Arthur Storek

 

Koncepce/instalace/grafika/text: Viktor Eichler, Tereza Kalousová, Jasmína Lustigová, Natálie Najbrtová

 

Světla: Petr Cuker, Šimon Chlouba

 

Zvuk: Zeynab Gueye

 

Vedoucí ateliéru A2 pro LS 2020: Jana Moravcová, Pavlína Malíková, Veronika Sávová

 

Ateliér Architektura II (Vysoká škola uměleckoprůmyslova v Praze)
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1 https://www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-ii
Kompletní architektura - celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura v co možná nejširších souvislostech. Důraz na podpora osobního přístupu každého studenta, účastníka diskuse. Zdůvodněná současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost.

 

-----

 

22. 6. - 7. 7. LIQUID GARDEN[ING]

vernisáž 22. 6. 2020 v 19.00

 

,,Nature is not fragile. It is humans who are fragile. Nature has the capacity to transform itself, and very quickly; humans have the capacity to change, but for us change is much more complex, and we do not react quickly at all. Nature is always adjusting and reinventing itself - resulting in emergent ecosystems where native and exotic species coexist. We must try to learn from that."

Gilles Clément

 

Od počátku věků byla zahrada důležitým architektonickým archetypem a je tak těsně spjatá s domestikací přírody jako takové. Vždy existovala potřeba života v blízkosti přírody, potřeba vlastnit půdu a pěstovat na ní plodiny. Zahrada už dávno není pouhým místem produkce, stala se základním prostředníkem vztahu k přírodě, skrze nějž se naplňují nejrůznější lidské touhy a emoce.

 

V době, kdy nemáme příležitost pěstovat plodiny na vlastní půdě, se stává domácí pěstování novým typem práce přinášející potěšení. Přináší to s sebou vytváření rozsáhlých platforem pro sdílení znalostí a výměnu produktů našeho pěstování. Svým způsobem se tak pěstování domácích květin stalo novou a překvapivě silnou sociální infrastrukturou. Jak bychom my, jako architekti, tento trend mohli zohlednit v prostorech omezených nájemních bytů a kanceláří?

 

GARDEN[ING] je série interaktivních výstav před vitrínou galerie Norma space, v novém veřejně přístupném výstavním prostoru o rozměrech 2,5 x 2,5 x 0,5m, měnících se podle ročních období.

 

Tři různé instalace, které se během následujících měsíců v prostoru objeví, jsou specifickým architektonickým experimentem zkoumajícím inovativní formy umisťování rostlin v limitovaném prostoru – nice. Architekti nabízejí technologický návod, jak si s malým rozpočtem, prostými materiály a nenáročnými postupy nevšední instalaci převést do svého domova.

 

Výstava podněcuje interakci široké veřejnosti, místních i náhodně procházejících. Reaguje na sílící městský fenomén sdílení květin a předávání zkušeností. Snaží se hledat rovnováhu mezi živým a neživým, přirozeným a nepřirozeným, a zároveň poskytnout podnět vlastní tvůrčí činnosti diváků.

Koncepce: Savka Marenić, Michaela Marešová

Komunikace a PR: Michaela Marešová

Grafický design: Savka Marenić

 

-----

 

26. 4. LANDSCAPE EXCHANGE #3

Charlotte Malterre-Barthes: Biopolitics on the Nile

Záznam z přednášky je ke shlédnutí ZDE.

 

Ve třetí přednášce z cyklu Landscape Exchange se představila švýcarská architektka a urbanistka Charlotte Malterre-Barthes, která v současnosti učí na Harvard Graduate School of Design. Ve svém výzkumu se věnuje biopolitice infrasturktury a neformálnímu osidlování měst. Představila svou dlouhodobou výzkumnou práci zabývající se Egyptem, a to konkrétně vodní infrastrukturou kolem Nilu a neformálním bydlením v Káhiře. Diskuze se zúčastnily lokální hostky Martina Svobodová a Kateřina Frejlachová, autorky výzkumného projektu Illegal Taipei. Přednáška proběhla kvůli koronavirové pandemii formou online streamu.

Koncepce: Jana Moravcová, Savka Marenić, Michaela Marešová

Komunikace a PR: Michaela Marešová

Grafický design: Jakub Mašita

 

-----

 

13. 5. READING ARCHITECTURE 04: Prostor a učení

Herman Hertzberger

 

Karanténa nepřeje osobním setkáním, ale možná dává více času společně číst a diskutovat.

 

Školy formují náš vztah k postavenému prostředí; tím, jak v nich výuka probíhá, i tím, v jakých prostorech se odehrává. Dobré uspořádání může být podmínkou určitého typu vzdělávání – když dává prostor sociálním interakcím, vzájemnému učení, kreativitě. Nyní je většina školních aktivit přesunuta domů nebo do virtuálního světa. Taková pauza od navštěvování školních budov je dobrým bodem rozmyslet si, jak školy vlastně fungují, co na jejich uspořádání zlepšit, i jak se poučit z online i individuálních výukových metod pro další práci s nimi.


Na podkladu úryvků z knihy Hermana Hertzbergera Space and Learning: Lessons in Architecture 3 se budeme bavit o vlivu školních budov na život v nich i mimo ně. Připojí se k nám Ondřej Píhrt z ateliéru SOA, kteří nedávno dokončili ZŠ v Psárech (https://s-o-a.cz/portfolio/skola_psary/), a tým ateliéru Malý Chmel, autoři přístavby ZŠ v Nezamyslicích  (https://divisare.com/projects/374255-maly-chmel-primary-school-nezamyslice). Setkání tentokrát proběhne online a link k připojení bude zveřejněn před začátkem akce na facebookové události akce (https://bit.ly/2YvEBVx). Možnost osobní účasti přizpůsobíme aktuální situaci.

Text Hermana Hertzbergera je online dostupný v anglickém jazyce, pro pracovní překlad výňatku pište na petra@norm-a.com.

 

-----

 

26. 3. LANDSCAPE EXCHANGE # 2

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (CH): Infrastructure

Záznam z přednášky ke shlédnutí ZDE.


V druhé přednášce série Landscape Exchange se představí švýcarská krajinářská architektka a urbanistka Robin Winogrond, spoluzakladatelka curyšského ateliéru Studio Vulkan Landschaftsarchitektur. V současnosti také působí na Harvard Graduate School of Design.

Studio Vulkan je mezioborový ateliér spojující krajinářskou architekturu a urbanismus s lokální tradicí. Rostoucí tlak na krajinu i veřejný prostor se studio snaží přijmout a využít jako hnací sílu pro vývoj nových řešení. Prověřují možnosti krajiny ve velkém i malém měřítku, ve fyzickém i sociálním kontextu, zpochybňují jeho atmosférické a experimentální možnosti. V rámci přednášky představí několik projektů, jejichž společným tématem je uvažování o infrastruktuře jako o prostoru.

„There’s a problem using the word landscape because no matter how hard we try, it still tends to conjure images of the pretty places ‘out there’—the field with the farmhouse, etc. We’re talking about the contemporary landscape. How can we look at those not-pretty places and find a powerful voice that’s worth being experienced? “
(zdroj: https://www.gsd.harvard.edu/2020/01/fantasy-memory-longing-robin-winogrond-leads-designers-on-a-search-for-the-poetic-in-banal-landscapes/)

více informací na: https://www.studiovulkan.ch/

 

Koncepce: Jana Moravcová

Komunikace a PR: Michaela Marešová

Grafický design: Jakub Mašita

 

-----

 

12. 3. LANDSCAPE EXCHANGE # 1
Antón Landschaft (CH): Unfolding Landscapes

Záznam z přednášky ke shlédnutí ZDE.

Landscape Exchange je nová série veřejných přednášek a diskuzí zaměřených na sdílení znalostí o krajině v kontextu architektury, dopravy, městské politiky a výzkumu. Galerie Norma space zve do Prahy pět švýcarských odborníků (architektů, projektantů a výzkumníků), kteří se účastní veřejného dialogu na tato témata.

Curyšské studio Antón Landschaft je multioborový ateliér spolupracujících krajinářských architektů, biologů, průmyslových designérů a urbanistů. Studio pravidelně navazuje kontakt s umělci, vědci, architekty a sociology a posouvá tím profesní hranice svého oboru. Pozvání do Prahy přijala Carola Antón, která promluví o různých přístupech k vnímání a plánování krajiny.

„Behind each erosion process hides an opportunity to read landscape anew and transform its main characteristics. The history and nature of each place are essential premises of its transformation. Understood as dialogue between aesthetics and ethics, the projects aim to be not „only beautiful“ but environmentally sustainable. The interest is not on nature as an image but about landscape spaces in all their dimensions, including society, history as well as natural processes.“ (zdroj: https://landezine-award.com/anton-ghiggi-landschaft-architektur/)

Více informací na webové stránce: http://anton.la/. S podporou Swiss Arts Council Pro Helvetia, Ministerstva Kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Koncepce: Jana Moravcová, Savka Marenić, Michaela Marešová

Komunikace a PR: Michaela Marešová

Grafický design: Jakub Mašita

 

_____ PROGRAM NA ROK 2020_____

 

Galerie Norma space pro letošní rok připravila čtyři témata, která bude prezentovat kombinovanou formou výstav a bohatého doprovodného programu, který se ze zkušenosti osvědčil jako nejlepší možnost sdílení a předání zkoumaných témat.

 

V roce 2020 pokračujeme sérií KRAJINA 3 v programu, který se věnuje možnostem přispění architekta do diskuze o krajině dotčené člověkem. Navazujeme na pilotní téma konfrontující české monumentální scenérie (především motiv rekultivace severočeských dolů) s prací chilské krajinné architektky Teresy Moller, a na příspěvky katalánského zahradního architekta Martí Franche Batllori k otázce recyklace a znovuobjevování krajiny zasažené člověkem. Zaměříme se na téma (post)industriálních krajin, možností jejich zapojení či rekultivace v rámci celkového běhu krajiny více i méně dotčené člověkem. Snahou je především konfrontovat české prostředí s pozitivními případy světové praxe.

 

Série PRÁVO zkoumá vztahy ve městě z perspektivy tří typů práva – práva vlastnického, práva stavebního a práva na bydlení. Součet těchto konkrétních prvků otevírá téma širší – právo na město a život v něm. Kdo určuje pravidla, podle kterých žijeme, a jak je naše dílčí práva ovlivňují, omezují nebo umožňují? Jakou roli v jejich ustavování hraje architekt a architektura města?

 

READING ARCHITECTURE, formát čtenářského klubu navazující na loňský pilotní ročník, si klade za cíl zpřístupnit architektonické obci výběr ze zásadních textů z aktuálních, či naopak klasických zahraničních publikací či periodik formou seminářového čtení. V rychlé digitální době považujeme za důležité přinést čas pro komplexní čtení textu a prostor pro následnou diskusi nad jeho obsahem. Text či esej bude v předstihu zveřejněn a společné setkání bude věnováno jeho rozboru. Setkání se bude účastnit vybraný host, zabývající se tématikou vybraného textu.

 

V letošním roce navíc představujeme nové téma DOPRAVA, které do galerijního prostředí přinese mezioborovou diskuzi o dopravní a technické infrastruktuře. Veřejný prostor u nás je výlučně v rukou dopravních a technických inženýrů, přičemž architektonické hledisko bývá upozaďované. Série přednášek by měla podnítit diskuzi o tom, jak vytvořit rovnovážný stav všech aspektů procesu, jaké jsou možnosti regulace a interakce dopravních staveb s krajinou. I tentokrát je snahou především konfrontovat české prostředí s pozitivními případy světové praxe.


 

 

_____ PŘIPRAVUJEME_____


PRÁVO: KOLAUDACE
Happening a výstava při příležitosti Kolaudace prostoru Norma space na pozadí komplikovaného procesu schvalování změny užívání prvorepublikové garáže pro potřeby ateliéru a galerie.

 

 

_____MINULÉ AKCE A VÝSTAVY_____


2. 12. KRAJINA: STEINER MALÍKOVÁ, JAN ALBERT ŠTURMA
Dvojpřednáška, pokračování série Krajina s lokálními hosty. Jan Albert Šturma jako pozorovatel krajiny – divočiny ve městě. Steiner Malíková jako architekti, tvůrci kulturní krajiny. Diskuze bude směrovaná ke specifikám a hranicím obou přístupů ke krajině v Praze.

 

-----

 

27. 11. READING ARCHITECTURE 03: PŘÍRODA A KULTURA

„Kdo šel lesem a nezpíval si, mohl být bez varování usmrcen, neboť jeho úmysly byly zajisté nekalé.“

Vztah člověka a přírody procházel historicky mnoha fázemi. Od původní jednoty (nebo alespoň jejího ideálu) po vyčleňování lidského, kulturního jakožto cenného a pěstovaného, jako kultivovanou složku střeženou proti divoké přírodě - tak, jak ji v 19. století představovaly třeba temné síly hlubokého lesa v úvodním citátu – po romantické objevení estetiky pusté, odlehlé krajiny, nebo snahy o nové splynutí či alespoň rovnováhu s přírodou. I tato témata otevřeme v debatě nad knihou Stanislava Komárka, která doplňuje přednášky z cyklu Krajina a na vztah člověka a přírody se dívá vědeckou, biologickou či kulturně-antropologickou optikou. Budeme mluvit také o tom, jak krajinu vnímáme, proč jsou nám některé krajinné typy příjemnější než jiné a do jaké míry je to podmíněno kulturně, či biologicky. Rozšířením a ukotvením základních pojmů tak dostaneme přesnější nástroje pro debaty nad vztahem člověka a krajiny, architekta či krajinného architekta a jeho roli v (ne)přetváření našeho okolí.

 

-----

 

PRÁVO: LEGISLATING ARCHITECTURE, THE PROPERTY DRAMA

11. 11. 2019


Film The Property Drama je druhou částí filmové trilogie Legislating Architecture. První díl vznikl jako odpověď na výzvu k účasti na benátském bienále 2016, kde Brandlhuber a Roth formulují svou základní tezi: Jak o legislativě přemýšlet jako o proaktivním elementu, namísto jejího vnímání jako překážky? The Property Drama téma rozšiřuje a zabývají se zejména vztahy pozemků a vlastnictví. Film obsahuje rozhovory s předními politiky, aktivisty a architekty, činnými v této problematice. Spolu s komentářem nabízí ucelený pohled na otázky legislativy, vlastnictví a práva na město.
V návaznosti na promítání filmu proběhne mezioborová diskuse se zástupci různých přístupů k problematice.


Miloš Kravciv — právník věnující se poradenství a právní podpoře pro architekty a developery


Jakub Nakládal — architekt a aktivista, spoluorganizátor festivalu práva na město Vzpurná Praha, spoluautor Analýzy bytové situace v Praze: Co stojí za krizí bydlení a jak ji řešit, tvůrce sociálně-kritických procházek po pražských čtvrtích

 

Promítání s diskusí je součástí série Právo
Série PRÁVO zkoumá vztahy ve městě z perspektivy tří typů práva – práva
vlastnického, práva stavebního a práva na bydlení. Součet těchto konkrétních prvků
otevírá téma širší – právo na město a život v něm. Kdo určuje pravidla, podle kterých
žijeme, a jak je naše dílčí práva ovlivňují, omezují nebo umožňují? Jakou roli v jejich
ustavování hraje architekt a architektura města?


-----

 

READING ARCHITECTURE 02: WORKING GLAMOUR

30. 10. 2019


V návaznosti na text Beatriz Colominy“The 24/7 Bed“ zařazujeme do výběru text Andrease Rumpfhubera „Working Glamour,“ který vyšel jako součást knihy Into the Great Wide Open v roce 2017 v barcelonském nakladatelství dpr. Text v mírně odlišném kontextu rozkrývá stejné téma – proměnu práce, respektive nárůst tzv. nehmotné práce, a návazné změny hmotného, často architektonicky formovaného prostředí pro práci i osobní život, které v novém uspořádání často splývají nebo se prolínají.

 

-----

 

KRAJINA: Martí Franch Batllori (ESP) EMF Landscape Architects
Dekonstrukce: demolice rekreačního resortu Tudela-Culip v Katalánsku a jiné projekty

17. 5. 2019
 


Norma Space ve spolupráci s CAMP Praha představuje českému publiku krajinářského architekta Martího Franche Batllori, zakladatele studia EMF Landscape Architecture. Interdisciplinární ateliér působí mezinárodně a je složený z nezávislých expertů z pole urban designu a environmentálního designu. Franch se ve své praxi zabývá hybridními projekty na pomezí mezi ekologickými systémy a  kulturními konstrukty.

Jeho nejvýznamnějším projektem obnovy krajinného a ekologického prostředí je projekt Tudela-Culip. Ten zahrnuje odstranění více než čtyř set budov a zbylé infrastruktury z bývalé rekreační vesnice ve východním Španělsku, která získala status chráněného přírodního parku. Krajina byla přeměněna systémem meandrujících cest a pobřežních vyhlídek, přičemž byla obnovena přirozená dynamika eroze a transportu sedimentů v krajině a skoro 100 % materiálu bylo zrecyklováno. Prostřednictvím nenákladných zásahů návrh interpretuje a organizuje
dekonstrukci jako kombinaci zničení a znovupostavení, aby zdůraznil především kvality krajiny. Navrhuje způsob, jak komponovat prohlídku místa pro návštěvníky do příběhu, který podněcuje kulturu v přírodě. Pokládá otázku, zda je odstranění a zrušení stejně platné jako doplnění.

Přednáška je druhým pokračováním série KRAJINA galerie Norma Space, který má za cíl konfrontovat české prostředí krajinářské architektury s globálními trendy, prověřovat přírodní i umělé hranice, monitorovat vývoj kulturní krajiny a propojovat urbanismus s krajinným plánováním. Navazujeme na pilotní téma z roku 2018 konfrontující české monumentální scenérie (motiv rekultivace severočeských dolů)
s prací chilské krajinné architektky Teresy Moller.

 

-----

 

READING ARCHITECTURE 01: The 24/7 Bed
Beatriz Colomina

1. 4. 2019


Reading Architecture Bed odstartovala novou doplňkovou sérii k výstavním aktivitám Norma Space. Vzniká z potřeby číst a čtené sdílet. Dává prostor pomalému textu v rychlé době a čas diskusi nad jeho obsahem. Reading Architecture přináší témata, kterými hledá, jak zůstat relevantní pro architekturu – a jak architekturu udržet relevantní pro současný svět.

V textu 24/7 Bed je postel prezentována jako horizontální architektura, provázející člověka v proměnlivých pracovních strategiích po nástupu nových komunikačních a sociálních médií, i jako nové pracoviště proměňující povahu práce samotné. Co je dnes práce a proč ji vykonáváme? Jak nás při tom ovlivňují možnosti architektury, která nás obklopuje, a jak naše představy naopak včleňujeme zpět do svého okolí? Co znamená pracovat jako architekt?

V prvním setkání Reading Architecture jsme četli text Beatriz Colominy, který vyšel jako součást knihy Work, Body, Leisure - eponymního katalogu nizozemského pavilonu na Benátském bienále 2018. Téma pavilonu otevírá otázky prostorové konfigurace, životních podmínek a vnímání lidského těla v proměňujícím se pracovním étosu a pracovních podmínkách. Projekt hledá cesty, jak zprostředkovat nové formy kreativity a odpovědnosti v rámci architektonického pole v odpovědi na vzrůstající zapojení technologií a automatizace.
 

-----

 

TERESA MOLLER: Matter of Scale

 

Pražská galerie Norma Space představuje českému publiku chilskou krajinnou architektku Teresu Moller, která působí v rámci svého studia Teresa Moller y Asociados v Santiagu de Chile. Součástí jejího týdenního pobytu v České republice bude přednáškové turné, rezidenční pobyt v Praze a severozápadních Čechách a otevření výstavy. Moller představí přístup svého atelieru a nabídne nové impulsy pro zacházení s českou krajinou. Projekt je první realizací nového tematického bloku galerie Norma Space s názvem KRAJINA, který se zaměřuje na současné otázky a architektonický přínos pro českou krajinu.

 

Studio Teresa Moller y Asociados figuruje na poli krajinné architektury přes 35 let. Chile vyniká rozmanitou a velkorysou krajinou. Zásahy Moller proto vždy silně vychází z lokálního kontextu a důsledného pozorování místa. Geometrické, až minimalistické prvky se doplňují s živou přírodní strukturou a stávají se bodem interakce mezi člověkem a krajinou. Studio se věnuje i urbánním prostorům či zemědělským projektům a těží z úzké spolupráce s architekty a klienty.

 

Program:

17. 9. - 18. 9. 2018 Týdenní rezidence Teresy Moller začíná v oblasti severozápadních Čech, kde architektka stráví dva dny a kde jí bude představena devastovaná důlní krajina, drsná příroda, vysídlené vesnice a snahy o rekultivaci. Ve spolupráci s ústeckou galerií Hraničář budou probíhat dva studijní výlety, které nastíní konkrétní problematiku vodní rekultivace. V oblasti již proběhly, a jsou plánované další, vodní rekultivace (jezero Most, jezero Milada) jakožto základní možnost obnovy člověkem zničené krajiny. Vzhledem k množství povrchových dolů na tomto území tak můžeme v budoucnu očekávat vznik nového krajinného rázu – „jezerní krajiny“. Teresa Moller poskytne reflexi a nabídne možné cesty z pohledu architekta.

 

18. 9. 2018 od 18.00 Po přímé návštěvě severozápadní krajiny bude následovat završení programu v podobě přednášky a diskuze s architektkou v dialogu s architektem Petrem Jandou, autorem videa pro expozici hornictví.

 

21. 9. 2018 od 19.00 se Teresa Moller představí pražskému publiku v rámci formátu Urban Talks, který zaštiťuje CAMP - Centrum architektury a městského plánování.

 

21. 9. 2018 od 20.30 Vernisáž výstavy atelieru Teresa Moller y Asociados.

 

Partneři: Galerie Hraničář, Petr Janda (Brainwork), CAMP, Pablo Casals-Aguirre

 

Podpořili: Státní fond Kultury ČR, Ministerio de Relaciones Exteriores / Gobierno de Chile, JCDecaux Group

 

-----

 

VISITING PLANNERS II

 

Visiting Planners II je pokračováním série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. Kurátor: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

 

5. 6. 2018, 19 hod
#6_Dubravka Sekulić / TU Graz / ETH Zurich 

fb event

 

Skryté síly: o extra-legálním prostoru a investorském urbanismu

 

Dubravka Sekulić je architektka zkoumající transformace současných měst a toho jak souvisí produkce prostoru se zákony a ekonomií.
Přednáší na Institutu současného umění (TU Graz) a podílí se na výzkumu na Institutu historie a teorie architektury (ETH Zurich). 

Napsala On Hidden Powers (Into the Great Wide Open,
Andreas Rumpfhuber ed., dpr-barcelona, 2017), On Knowledge and ‘Stealing' (The Funambulist 17, Weaponized Infrastructure, květen-červen 2018), Glotzt Nicht so Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade (jan van eyck, 2012), Constructing Non-alignment: The Case of Energoprojekt (msub, 2016). Výzkumu se věnovala na Akedemie Schloss Solitude (Stuttgart) a Jan Van Eyck Akademie (Maastricht). Byla zakládající členkou Parity Group na Katedře architektury ETH v Zurichu.

 

________________________

 

LETTERS TO THE MAYOR: PRAGUE

 

Vyzýváme architekty k napsání dopisu starostce!

 

Napříč historií se architekti vypořádávali se strukturami kulturní, ekonomické a politické moci různými způsoby a s různou mírou úspěšnosti. Pozice architekta se často omezovala na plnění zadání, která pro ně byla vytvořena. Letters to the Mayor: Prague vyzývá místní a světové architekty, aby svými dopisy pomohli definovat témata Prahy a aby své myšlenky doručili doslova na stůl politické reprezentaci a současně je uvedli do veřejného povědomí.

Iniciativa byla odstartována v roce 2014 galerií Storefront for Art and Architecture v New Yorku a proběhla již v patnácti městech po celém světě. Letters to Mayor: Prague je první iterací projektu v České republice, kterou organizuje Norma Space společně s newyorskou Storefront for Art and Architecture.

 

Dopisy budou vystaveny v instalaci Jana Boháče Letters to the Mayor: Prague, Pigeons, Doves & Homers od 24. 4. do 30. 5. 2018.

 

OTEVÍRACÍ HODINY

 

PO 14 - 18 hod

PÁ 10 - 17 hod

nebo po domluvě na tel.: +420773043800

 

Program:
23. 4. 2018 / 18:00 / Vernisáž:LTM:PRG  facebook

24. 4. 2018 / 18:00 / Přednáška Eva Franch I Gilabert: Alternative Practices (UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha)  facebook
15. 5. 2018 / 18:00 / Běh:LTM:PRG
22. 5. 2018 / 19:00 / Diskuse:LTM:PRG
29. 5. 2018 / 15:00 – 22.00 / Promítání, koncerty a dernisáž (A)VOID Floating Gallery

 

 

-----

 

 

MAPPING

 

Mapujeme to, co je, nebo mapováním realitu teprve vytváříme?
 

Mapa je jedním z elementárních nástrojů architekta. Může být podkladem, výsledkem, nebo se ústředním stává samotný proces vzniku. Vždy má svého tvůrce, svou metodu a cíl; je filtrovaným výsekem reality, výpovědí o postoji a zájmu. V mapách se spojují klady i omezení přenosu vnímání skutečného světa do předatelných podob. Subjektivní prostředí vzniku se střetává s představou mapy jako objektivně zaznamenaného faktu.

 

25. 11. - 22. 12. 2017 FB 

#1_ Tereza Melková:  Memory Palace / výstava

24. 11. 2017, 19 hod vernisáž 

 

27. 11. 2017, 19 hod  FB 

#2_ Nishat Awan: Diasporic Agencies, Mapping the City Otherwise / přednáška

 

28. 11. 2017, 18 hod  FB 

#3_ Kateřina Šedá: BRNOX / přednáška

 

12. 12. 2017, 19 hod   FB

#4_Jürgen Rendl: Suburbandrifter/ Stadlnova / přednáška

BOLKA / afterparty

 

-----

 

ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP - VESTIBUL

 

Vestibul metra B Palackého náměstí je kvalitní prostor s historickou
a uměleckou hodnotou. Jeho původní uspořádání a zařízení je zralé k revizi. Formou architektonického workshopu budeme hledat cestu, jak využít potenciál místa a novou architektonickou vrstvou mu prodloužit životnost. Workshop bude zakončen výstavou týmových studentských projektů přímo v prostoru vestibulu – v galerii Mimochodem. Význam kvalitně zpracovaného veřejného prostoru v kontextu plánovaného rozšíření linek metra bude tématem diskusí s odborníky a veřejností.

 

13. - 16. 10. 2017

studentský architektonický workshop

16. 10. 2017, 19 hod

prezentace výsledků workshopu

7. 11. 2017, 17 hod

vernisáž výstavy a diskuse nad projekty v galerii mimochodem

 

-----

 

VISITING PLANNERS

 

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. 
Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích: 

 

23. 5. 2017, 19 hod
#1_Gideon Boie / BAVO

kritik a teoretik politické dimenze městského plánování

 

30. 5. 2017, 19 hod
#2_Itziar González / Institut Cartográfic de la Revolta

bývalá radní Starého města Barcelony a nyní aktivistka

 

8. 6. 2017, 19 hod

#3_Kris Scheerlinck / Streetscape Territories

vědec a vedoucí výzkumu městských projektů KU Leuven

 

29. 6. 2017, 19 hod
#4_Javier Burón Cuadrado / Housing manager of barcelona City

hlavní manažer města pro trh a politiku bydlení

+

#5_Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional

generální ředitel metropolitní agentury pro městský rozvoj


Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

 

-----

 

SPOLUPRÁCE

/výstava, diskuse, workshop/

 

21. - 29. 11. 2016 Spolupráce jako první tématický blok vychází z jednoduchého faktu, že spolupráce je základním principem NORMA SPACE. Spolupráce je tedy metodou a zároveň tématem těchto dnů. Navzdory tomu, že architekt zřídkakdy pracuje sám, je povolání architekta vnímané velmi individualisticky. Spolupráce je přitom denní součástí procesu. Je to způsobené univerzálností postupů a nástrojů práce architekta, které jsou předurčené jeho vzděláním. Kromě klasické spolupráce architekta a jiných profesí, podílejících se na relativně lineárním procesu od návrhu k realizaci, existují i další typy spolupráce - komplexnější (v čase), vnitřní/interní (v rámci ateliéru), nedobrovolné (normy), náhodné (při soutěži). A právě těm se chceme věnovat. Spolupráce samozřejmě není automaticky pozitivní ani nejde o apel na vystoupení architekta či teoretika z introvertní pozice. Avšak přehodnocení individualismu či izolace v situaci po období finanční krize, která způsobila určitý obrat od zdánlivě neomezených zdrojů a zakázek k alternativnějším metodám, způsobilo narušení představy, co vlastně znamená povolání architekta, povolání teoretika. O této nejasné hranici se budeme bavit se dvěma teoretiky architektury Monikou Mitášovou a Cyrilem Říhou. Specifické okruhy, otázky a hlavně subjektivní pohledy na současnou situaci, scénu i stav architektury a jejích institucí.

 

Architekti Ondřej Synek (re:architekti) a Martin Jančok (Plural) představí typ „mezi-časové“ spolupráce, kdy se současný architekt ocitá v nepřímém dialogu s autorem budovy, kterou rekonstruuje. Re: architekti se před nedávnem zúčastnili projektu BUILDING UPON BUILDINGS, v rámci kterého rekonstruovali dostavbu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové od Josefa Gočára. Martin Jančok se dlouhodobě zabývá obnovou neologické synagogy v Žilině od Petera Behrense a za pavilon na Slovenské nádvoří Slovenské Národní Galerie u přemostění Vladimíra Dědečka dostal cenu CE-ZA-AR 2012 (společně s Alešem Šedivcem). Jak se projevuje konfrontace s ikonickými architekty v samotném procesu návrhu představí v přednáškách a rozvinou v moderované diskusi s moderátorkou radia Wave Jaroslavou Haladovou.

 

V průběhu trvání celého bloku bude probíhat studentský workshop pod vedením berlínského kolektivu ON/OFF. Workshop jako náhodná spolupráce kolektivu při tvorbě společného produktu do/pro bezprostřední okolí galerie.

 

Dalšími hosty budou Monika Annen z curyšské galerie BALTSprojects a Carlos Mínguez Carrasco z newyorského Storefront for Art and Architecture. Stejně jako Norma Space jsou BALTSprojects a Storefront for Art and Architecture galerie, které vytvářejí prostor pro sprolupráci moderovanou/zprostředkovanou právě architekty, jejichž motivace i role v procesu mutují. Monika Annen představí svou galerii a bude mluvit o práci na měnícíc