PAVILONY V PARKU SACRÉ COEUR

Zpracování vyhledávácí architektonické studie pavilon v parku dle předmětu zadáni od Městské části Prahy 5

 

MÍSTO

Park Sacré Coeur byl založen na slunném kopci bývalé vinice součásti dívčího kláštera. Kromě odpočinku mezi vzrostlými stromy parku nabízí panoramatické pohledy na pražskou čtvrť Smíchov a na pravou část břehu Vltavy. Výrazným zapamatovatelným bodem parku se stala vyhlídka na jižním kopci nad OC Smíchov. Dle hlukové mapy Prahy má jižní kopec Sacré Coeur vyšší hladinu hluku způsobenou dopravou. Za to severní část parku, položená níže oproti vyhlídce, vytváří oázu klidu.

 

KONCEPCE

Na základě důkladné analýzy parku a okolí jsme usoudili, že ideálním a intimním místem pro Pavilon v parku je v severní části, kde zároveň může provozně navázat na plánovanou obřadní síň a těžit z jejich zázemí. Nekonkuruje vyhlídce, naopak ho doplňuje. Nový pavilon v parku a výhledová plošina spolu tvoří neoddělitelnou dvojici, proto navrhujeme pavilony dva – zásnubní a svatební.

 

ZÁSNUBNÍ PAVILON

Umisťujeme do polohy současné vyhlídky na hraně Sacré Coeur, která vyčnívá mezi korunami stromů a keřů. Pod pavilonem prochází frekventovaná silnice Kartouzská. Hluk a poutání pozornosti vytváří z místa EXTROVERTA. Zásnubní pavilon na jižním kopci Sacré Coeur je propojený s Andělem lávkou, nabízí místo pro každodenní setkávání. Díky malebnému panoramatu a svou polohou plošina nabízí romantické místo pro zásnuby a selfie. Smíchovský landmark. Charakteristický a zapamatovatelný bod v měřítku celé Prahy. Odstraňujeme dodatečný násyp vyhlídky. Vracíme se k původní figuře terénu, kde umisťujeme plošinu spojenou se zemí. Její konstrukce má identický modul jako svatební pavilon. Stejný rastrový systém se zobrazuje ve spárořezu plošiny mezi plechovými deskami. Perlově bílé metalízové plechy odráží oblohu, stromy, město. Kruh, rádius 4,2m.

 

SVATEBNÍ PAVILON

Ve shodné výškové úrovni zásnubního pavilonu navrhujeme PAVILON SVATEBNÍ. Oba akty spojení dvou lidí v manželství se tak mohou udát v samotném božském srdci páně – Sacré Coeur. Parková vegetace a odklon od rušné ulice vytváří klidnou intimní atmosféru. Jeho osa směřuje na Kostel svaté Ludmily na Vinohradech – na východ, svou orientací následuje historická pravidla pro umisťování obřadů. Mezi korunami stromů se otevírají výhledy na blokovou zástavbu Smíchova a dále na věže Starého Města, Národní divadlo a Žižkovskou věž. Tvar vychází ze dvou kruhů - z kruhu zásnubní plošiny rádiusu 4,2m a z druhého kruhu o poloměru 6,6m. Pavilon je zastřešený strukturovanou střechou – svatební vlečkou. Tenké ocelové žiletkové sloupky podepírající střechu pavilonu umocňují pocit levitující struktury. Konstrukce střechy je tvořena perlově bílými ocelovými nosníky v modulovém rastru. Nosníky jsou svázané ocelovými pláty, které konstrukci stahují a vnášejí estetiku do podhledu konstrukce. Vrchní vrstva střechy je vypnutá mléčnou průsvitnou folii. Zceluje a uklidňuje dynamiku konstrukce. Rozptyluje sluneční paprsky a mění se podle ročního období díky své průhlednosti. Dešťová voda se odvádí sklonem střechy směrem na východ do parkové zeleně. Svatební pavilon je propojený s obřadní síni mlatovou pěšinou, která se vylévá do samotného pavilonu a vymezuje plochu. Zachován přirozený sklon terénu. Pavilon navrhujeme v krátké docházkové vzdálenosti od plánované kulturní síně. Během příznivého počasí pavilon umožňuje konání kromě svatebních obřadů a hostin také různých zahradních slavností, konferencí, koncertů. Volná dispozice přináší různé uspořádání dle události. Intimní kontakt s přírodou parku nabízí i meditační, relaxační využití. V konstrukci střechy umisťujeme osvětlení. Po západu slunce se pavilon rozsvítí a zdobí park i během večerních hodin.


 

architekti: Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Vanda Kotková, Ludmila Haluzíková

vizualizace: Michal Slusar 

2013_sacre_web_14.jpg

2013_sacre_web_3.jpg

2013_sacre_web_15.jpg

2013_sacre_web_5.jpg

2013_sacre_web_6.jpg

2013_sacre_web_7.jpg

2013_sacre_web_8.jpg

2013_sacre_web_9.jpg

2013_sacre_web_10.jpg

2013_sacre_web_11.jpg

2013_sacre_web_12.jpg

2013_sacre_web_13.jpg

2013_sacre_web_2.jpg

více z kategorie Soutěže
2023
yeearArrow
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow