PARKHOUSE DĚDINA

Sídliště Dědina je v urbanismu Prahy 6 jedinečným souborem, který má právo a potenciál se rozvíjet, přizpůsobovat současným požadavkům na kvalitní a plnohodnotné bydlení v metropoli. Návrh zachovává a rozvíjí kvality původního urbanismu ze 70. let a přidává novou vrstvu dopravní a občanské vybavenosti napojené na prodlouženou tramvajovou trasu. Objekt parkovacího domu je k ní přimknut, drží její orientaci. V další vrstvě se do objektu doslova zakousává remodelovaný svah, který nyní odcloňuje sídliště od rušné komunikace a v návrhu je mu dáno využití bikeparkem. V jeho architektonizované hlavě sídlí vybavenost pro bikery, má prolámanou fasádu i vnitřní prostory. Kontrastní k dynamickému pojetí landscapu je samotné klidné rozvržení udržitelného parkovacího domu s vybaveností v parteru a možností využití střechy pro další sportovní a komunitní aktivity, které vzejdou z plánovaného participačního procesu. Příroda z terénního valu se propojuje s novou zelení lemující obvod domu a změkčující klasickou betonovou formu. Zlepšuje kvalitu vzduchu, zachovává přirozenou cirkulaci dešťových vod. Doprava principielně respektuje zadání. V každém podlaží je roštová lávka – princip vertikální ulice - ze které jsou přístupné a napojené všechny hlavní i doprovodné funkce, včetně různorodého dopravního servisu.
Jedná se o otevřený systém s možností etapizace a rozšíření podél bulváru stíněného čtyřřadou alejí platanů. V místě tak fúzují a mají najít zalíbení
všechny skupiny obyvatel Dědiny.

S Annou Švehlíkovou, Petrou Sladkou a Lenkou Kudláčkovou

PARKINGdedina_Page2.jpgPARKINGdedina_Page3.jpg

PARKINGdedina_Page5.jpg

PARKINGdedina_Page8.jpg

PARKINGdedina_Page9.jpg

PARKINGdedina_Page10.jpg

PARKINGdedina_Page11.jpg

více z kategorie Soutěže
2023
yeearArrow
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow