NORMA je platformou. Vzniká jako bezprostřední reakce na chybějící formát diskuse o architektuře. Testujeme prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Kulturně aktivujeme Podskalí. Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse. Pořádáme výstavy včetně doprovodného programu. Iniciujeme vznik mezinárodní sítě programově spřízněných galerií, se kterými tvoříme společné koncepce výstav a přinášíme do Prahy vybrané projekty z jejich programu. Organizujeme mezinárodní konference, zprostředkováváme rezidence zahraničních umělců a architektů. Program je koncipován pro laickou i odbornou veřejnost. Podílíme se na tvorbě současné identity Podskalí, chceme podpořit zájem místních obyvatel o umění, o prostor, kde žijí, o program v něm probíhající.