BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA

Nový vstupní areál Botanické zahrady v Praze je příležitostí pro
syntézu přírody a architektury, zájmů veřejnosti a odborníků,
příležitostí pro vytvoření živého městského prostoru naplněného
množstvím osvětových, vzdělávacích a prezentačních aktivit.
Srovnání plochy parteru do roviny, vytvoření urbanistické hrany
nad městem, její dotvarování subtropickým skleníkem, ponechání
a podpora biokoridoru, posunutí vstupu / hranice veřejné a
chráněné (oplocené) části zahrady jižněji, prostupnost plochy
do všech stran a její navázání na existující síť pěších cest (otisk
stromu), vyřešení pěstebního zázemí, koncept hospodaření s
vodou a energiemi, přidaná hodnota environmentální výchovy
a edukativní střechy ústící do vertikální venkovní expozice /
landmarku, důsledné uplatnění požadovaných komunikačních
a vizuálních vazeb administrativní a veřejné části budov,
využití morfologie terénu k umístění zázemí budov, důraz na
kvalitní pracovní prostředí zaměstnanců, vytvoření podmínek
pro nezapomenutelný všesmyslový zážitek návštěvníků, nová
vyhlídka a zároveň nabídka autentického místa setkávání pro
lokální obyvatele jsou principy předloženého mnohovrstevnatého
architektonicko – krajinářského řešení.

 

Norma architekti + Rehwaldt Landschaftsarchitekten


Bára Antošová, Tomáš Černý - model, Jana Moravcová , Till Rehwaldt, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Ondřej Teplý - vizualizace, Eliška Vaňková - landscape, Kristýna Zechmeisterová

titulka.jpgVSTUPbotanicka3.jpg

VSTUPbotanicka4.jpg

VSTUPbotanicka10_y.jpg

VSTUPbotanicka10_y2.jpg

VSTUPbotanicka13_y.jpg

VSTUPbotanicka14.jpg

VSTUPbotanicka15.jpg

VSTUPbotanicka16.jpg

VSTUPbotanicka17.jpg

více z kategorie Soutěže
2023
yeearArrow
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow