KOUPALIŠTĚ NITRA

Mestu Nitra chýba aktívny a kultúrny verejný priestor. Mestský park na Sihoti, spolu s miestnym kúpaliskom, a s ostatnými športovými a voľnočasovými aktivitami sa zdá byť jasnou voľbou na miesto kultúrneho trávenia voľného času. Park sa skladá historicky z troch častí. Riešené územie sa nachádza v jeho strednej časti,v tzv. Spojovacom parku, v náväznosti na severný Starý park Sihoť a na Nový park z juhu. Našim zámerom je podporenie charakteru Mestského parku na Sihoti, ako miesta s rôznorodosťou aktivít a atrakcií vrámci historického parku : vložením svojského, odľahčeného, transparentného pavilónu vrámci parku, ako priestoru pre aktivity; vložením telesa exteriérovej výškovej nehmotnej konštrukcie pre posilnenie orientácie v rozsiahlom parku, a ako príspevok súčasnosti vrámci jeho rôznorodsti. Skultivovaním urbanizmu, úpravou okolia sadovými a terénnymi zásahmi, na vytvorenie rozptylových miest a oddychu. Vytvorenie aktívneho prepojenia, uzol Starého a Južného parku. Skrz vstupnú recepciu vybavenou hygienickým zázemím pre návštevníkov bazénu a reštaurácie a pridruženým zázemím pre zamestnancov, sa cez trunikety návštevník dostáva do oddelených šatní, kde sa cez klasický dispozičný systém dostáva do relaxačnej časti, alebo oddelenou pobytovou komunikáciou pokračuje k plaveckému bazénu, ktorý je ukončený exteriérovou zvýšenou pobytovou plochou, ktorá vizuálne komunikuje s cyklotrasou pozdĺž rieky. Prevádzka welness je do seba uzavretý a vystupuje zo základnej homty smerom na sever do parku k vonkajším bazénom. Z bazénovej časti má navštevník možnosť vystúpiť po schodisku, alebo výťahom do druhého poldažia, kde je umiestnený mokrý bufet s exteriérovou terasou, ktorý je počas letnej sezóny prístupný taktiež z vonkajšieho areálu. Exteriérová subtílna vertikálna konštrukcia je hmotou a kompozíciou nový landmark, orientačný prvok pre širšie okolie, navádza smerovanie ku areálu kúpaliska. Je prepojením medzi vonkajším a vnútorným, pomoocu rampy cez strešnú terasu s výhľadom. Je multifunkčným objektom, vežou pre tobogán, v úrovni terénu s pokladnami, s požičovňou, turniketmi, kisokami s občerstvením, vonkajšími šatňami, hygienickým zázemím, ošetrovňou, tribúnou pre beachové kurty a servisom pre ihriská. Zo strany parku je kaviarňou, kde je výťahom prístupná výhliadková plošina, ktorá komunikuje s hradom, mestom, riekou a krajinou. Konštrukcia tvorí tak isto stage pre koncerty, športové prenosy, letné kino, výstavy, performance, ktoré sa môžu odohrávať na predpolí. Spolupráce s Annou Lochmanovou. 3. cena

1608_nitra_Page_2.jpg

1608_nitra_Page_4.jpg

1608_nitra_Page_3.jpg

1608_nitra_Page_5_zmensena.jpg

1608_nitra_Page_6.jpg

1608_nitra_Page_7.jpg

1608_nitra_Page_8.jpg

více z kategorie Soutěže
2023
yeearArrow
2022
yeearArrow
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow