ZŠ MIKULOV

Variantní řešení přístavby základní školy Valtická


 

Základní škola Valtická leží na okraji obytné části na jihovýchodě Mikulova. Ze severní strany pozemku se zvedá výrazný reliéf Svatého kopečku, který je součástí Mikulovské pahorkatiny s hřebenem vápencových útvarů, jež určují ráz celého města. Kolem něj se vine přes východ obytná část města v husté historické zástavbě, která se rozvolňuje novou výstavbou dál do krajiny. Svatý kopeček působí jako učitelská katedra, ze které je vizuálně exponované každé místo ve městě včetně řešeného území. 

Urbanisticky obě varianty navazují na stávající podmínky pozemku školy. Každá varianta upravuje vstupy do objektu školy dle svého konceptu, upravuje počet parkovacích stání v předprostoru školy, umisťuje další parkovací stání pro potřeby veřejnosti využívající tělocvičnu ze severní strany, odkud se do tělocvičny vstupuje. Počítá s obslužným vstupem pro kuchyň a údržbu.

 

První varianta je založena na konceptu téměř kompaktní hmoty s původní budovou školy. Hmota nové tělocvičny v podélném směru koresponduje s okrajem školy na východní straně a přibližuje se ke dvorním fasádám. Dostavba školy probíhá nad prostorem staré tělocvičny jako dlouhý podélný prvek, který dosedá na střechu nové haly. Výrazně objemné hmoty z pohledu ze Svatého kopečku se tedy projeví jako soubor horizontálních linií kolem vyvýšených hracích ploch zaříznutých do zvedajícího se terénu školního dvora. Fasáda této přístavby počítá s interakcí se zelení, v podobě popínavých rostlin.

 

V druhé variantě stavba tělocvičny nezasahuje významně do stavby stávající školy vytváří nový nezávislý element zakomponovaný do terénu. Usazením dna tělocvičny pod úroveň terénu a zalomením střechy se dostáváme na příjemnou výšku celého objemu z pohledu chodce. Nově vzniká spojovací horizontální prvek dostavby školy,
který levituje podél ulice a dokresluje zalamovanou figuru, která se uplatní při pohledu ze Svatého kopečku. 


 

Kristýna Zechmeisterová, Jana Moravcová, Ludmila Haluzíková, Jan Vacek

mikolov_web_Page_12.jpg

mikolov_web_Page_02.jpg

mikolov_web_Page_04.jpg

mikolov_web_Page_05.jpg

mikolov_web_Page_06.jpg

mikolov_web_Page_07.jpg

mikolov_web_Page_08.jpg

mikolov_web_Page_09.jpg

mikolov_web_Page_10.jpg

mikolov_web_Page_11.jpg

mikolov_web_Page_12.jpg

mikolov_web_Page_13.jpg

mikolov_web_Page_14.jpg

mikolov_web_Page_15.jpg

mikolov_web_Page_16.jpg

mikolov_web_Page_17.jpg

mikolov_web_Page_18.jpg

mikolov_web_Page_19.jpg

mikolov_web_Page_20.jpg

více z kategorie STUDIE
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow