BYDLENÍ NA NÁVSI

Strategie pro lidi toužící po životě na venkově, aniž by ztratili kontakt s metropolí.

 

Zastavovací plán pro centrum obce a novou lokalitu Nad rybníkem ve Vonoklasech. Jde o uměřený, adekvátní urbanismus, který navazuje na historickou zástavbu. Z analýzy jsme stanovili měřítko a modulaci. Definujeme náves včetně vybavenosti a přilehlé poloveřejné prostory gradientem podle míry soukromí. Domy umisťujeme na pozemky tak, aby dobře fungovaly sousedské vztahy, orientace ke světovým stranám, využití zahrad. Vzniklo několik typologií domů, současná architektura, každý má trochu jinou stopu, jinou velikost, ale charakterem jsou příbuzní.

 

Modulový systém na základech rostlého urbanismu. Vzniká autentická lokalita, vrstevnatý urbanismus (hmotová struktura, funkce, voda, zeleň, zpevněné plochy, doprava, infrastruktura). Součástí jsou doplňkové objekty pro práci v místě (funkční diverzifikace), eliminace syndromu zelených vdov. Cílem je udržitelné, plnohodnotné bydlení s přesahem do veřejného prostoru. Digitální doba nahrává práci z domova, eliminaci přesunů, zkracování vzdáleností, příliv obyvatel z terciéru.

200713_vonoklasy__Page_01.jpgvíce z kategorie STUDIE
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2018
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow