STATEK PROSTĚJOVIČKY

Dvougenerační bydlení a výcviková stanice psů. Studie řeší reorganizaci obytné části statku v Prostějovičkách na úpatí Drahanské vrchoviny na Hané. Statek je historicky formován do funkčně provázené skrumáže, která tvoří jeden ze základních kamenů centra obce. Největší kvalitu vykazuje podlouhlé dvorní křídlo s podloubím podepřeným řadou masivních sloupů. Hospodářské budovy jsou zachovány v původním stavu a slouží i nadále současným majitelům v plném rozsahu pro jejich hlavní činnost. Obytná část byla vývojově předmětem řady zásahů, přestaveb a přístaveb, z nichž nejvýraznější proběhla v 70. letech minulého století. Těžiště konceptu je v kapacitách, v uměřenosti a adekvátnosti, v jejich logickém uspořádání, navázání jednotlivých prostor ve funkční celek vyhovující životu mezinárodního manželského páru, potřebám dvou generací s přirozenou komunikační návazností na dvůr. K demolici byly vyhodnoceny dva novodobé přístavky, které jsou těžce využitelné a snižují kvalitu celku. Jejich sanace je vzhledem k limitovaným investičním nákladům nesmyslná. Ostatní části lze drobnými zásahy přeskupit a objemem dostačují pro rozložení zadaného programu. Vznikají nové dispozice dvou nezávislých jednotek se společným vstupním prostorem: nalevo od něj byt pro rodinu s přes dvě patra plynoucím společným prostorem a na něj navázanými soukromými místnostmi a vybavením. Napravo od vstupu je vejminek s oddělenou koupelnou a šatnou. Výraz domu je návrhem posunut do současnosti, zároveň vzhled přiznává předešlé vývojové fáze, které jsou příznačné pro celou lokalitu. Kromě z interiéru generovaných úprav okenních otvorů není třeba zásahů do nosných konstrukcí. Uvnitř je vedle nové dispozice nosičem změny přírodní materiálové a barevné řešení. S Janem Skočkem

1504_prostejovicky_Page_18.jpg1504_prostejovicky_Page_04.jpg

1504_prostejovicky_Page_05.jpg

1504_prostejovicky_Page_10.jpg

1504_prostejovicky_Page_12.jpg

1504_prostejovicky_Page_14.jpg

1504_prostejovicky_Page_17.jpg

1504_prostejovicky_Page_02.jpg

1504_prostejovicky_Page_03.jpg

více z kategorie STUDIE
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow