BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA

Nový vstupní areál Botanické zahrady v Praze je příležitostí pro
syntézu přírody a architektury, zájmů veřejnosti a odborníků,
příležitostí pro vytvoření živého městského prostoru naplněného
množstvím osvětových, vzdělávacích a prezentačních aktivit.
Srovnání plochy parteru do roviny, vytvoření urbanistické hrany
nad městem, její dotvarování subtropickým skleníkem, ponechání
a podpora biokoridoru, posunutí vstupu / hranice veřejné a
chráněné (oplocené) části zahrady jižněji, prostupnost plochy
do všech stran a její navázání na existující síť pěších cest (otisk
stromu), vyřešení pěstebního zázemí, koncept hospodaření s
vodou a energiemi, přidaná hodnota environmentální výchovy
a edukativní střechy ústící do vertikální venkovní expozice /
landmarku, důsledné uplatnění požadovaných komunikačních
a vizuálních vazeb administrativní a veřejné části budov,
využití morfologie terénu k umístění zázemí budov, důraz na
kvalitní pracovní prostředí zaměstnanců, vytvoření podmínek
pro nezapomenutelný všesmyslový zážitek návštěvníků, nová
vyhlídka a zároveň nabídka autentického místa setkávání pro
lokální obyvatele jsou principy předloženého mnohovrstevnatého
architektonicko – krajinářského řešení.

 

Norma architekti + Rehwaldt Landschaftsarchitekten


Bára Antošová, Tomáš Černý - model, Jana Moravcová , Till Rehwaldt, Petra Sladká, Dušan Štefanič, Anna Švehlíková, Ondřej Teplý - vizualizace, Eliška Vaňková - landscape, Kristýna Zechmeisterová

titulka.jpgVSTUPbotanicka3.jpg

VSTUPbotanicka4.jpg

VSTUPbotanicka10_y.jpg

VSTUPbotanicka10_y2.jpg

VSTUPbotanicka13_y.jpg

VSTUPbotanicka14.jpg

VSTUPbotanicka15.jpg

VSTUPbotanicka16.jpg

VSTUPbotanicka17.jpg

více z kategorie Soutěže
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow