PARKHOUSE DĚDINA

Sídliště Dědina je v urbanismu Prahy 6 jedinečným souborem, který má právo a potenciál se rozvíjet, přizpůsobovat současným požadavkům na kvalitní a plnohodnotné bydlení v metropoli. Návrh zachovává a rozvíjí kvality původního urbanismu ze 70. let a přidává novou vrstvu dopravní a občanské vybavenosti napojené na prodlouženou tramvajovou trasu. Objekt parkovacího domu je k ní přimknut, drží její orientaci. V další vrstvě se do objektu doslova zakousává remodelovaný svah, který nyní odcloňuje sídliště od rušné komunikace a v návrhu je mu dáno využití bikeparkem. V jeho architektonizované hlavě sídlí vybavenost pro bikery, má prolámanou fasádu i vnitřní prostory. Kontrastní k dynamickému pojetí landscapu je samotné klidné rozvržení udržitelného parkovacího domu s vybaveností v parteru a možností využití střechy pro další sportovní a komunitní aktivity, které vzejdou z plánovaného participačního procesu. Příroda z terénního valu se propojuje s novou zelení lemující obvod domu a změkčující klasickou betonovou formu. Zlepšuje kvalitu vzduchu, zachovává přirozenou cirkulaci dešťových vod. Doprava principielně respektuje zadání. V každém podlaží je roštová lávka – princip vertikální ulice - ze které jsou přístupné a napojené všechny hlavní i doprovodné funkce, včetně různorodého dopravního servisu.
Jedná se o otevřený systém s možností etapizace a rozšíření podél bulváru stíněného čtyřřadou alejí platanů. V místě tak fúzují a mají najít zalíbení
všechny skupiny obyvatel Dědiny.

S Annou Švehlíkovou, Petrou Sladkou a Lenkou Kudláčkovou

PARKINGdedina_Page2.jpgPARKINGdedina_Page3.jpg

PARKINGdedina_Page5.jpg

PARKINGdedina_Page8.jpg

PARKINGdedina_Page9.jpg

PARKINGdedina_Page10.jpg

PARKINGdedina_Page11.jpg

více z kategorie Soutěže
2021
yeearArrow
2020
yeearArrow
2019
yeearArrow
2018
yeearArrow
2017
yeearArrow
2016
yeearArrow
2015
yeearArrow
2014
yeearArrow
2013
yeearArrow
2012
yeearArrow
2010
yeearArrow
2009
yeearArrow
2008
yeearArrow