_____PLÁNOVANÉ AKCE A VÝSTAVY_____

LETTERS TO THE MAYOR: PRAGUE

 

Vyzýváme architekty k napsání dopisu starostce!

 

Napříč historií se architekti vypořádávali se stukturami kulturní, ekonomické a politické moci  různými způsoby a s různou mírou úspěšnosti. Pozice architekta se často omezovala na plnění zadání, která pro ně byla vytvořena. Letters to the Mayor: Prague vyzývá místní a světové architekty, aby svými dopisy pomohli definovat témata Prahy a aby své myšlenky doručili doslova na stůl politické reprezentaci a současně je uvedli do veřejného povědomí.

Iniciativa byla odstartována roce 2014 galerií Storefront for Art and Architecture v New Yorku a proběhla již v patnácti městech po celém světě. Letters to Mayor: Prague je první iterací projektu v České Republice, kterou organizuje Norma Space společně s new yorkskou Storefront for Art and Architecture.

 

Výstava dopisů a doprovodný program proběhnou v dubnu a květnu 2018.

 

_____MINULÉ AKCE A VÝSTAVY_____

MAPPING

 

Mapujeme to, co je, nebo mapováním realitu teprve vytváříme?
 

Mapa je jedním z elementárních nástrojů architekta. Může být podkladem, výsledkem, nebo se ústředním stává samotný proces vzniku. Vždy má svého tvůrce, svou metodu a cíl; je filtrovaným výsekem reality, výpovědí o postoji a zájmu. V mapách se spojují klady i omezení přenosu vnímání skutečného světa do předatelných podob. Subjektivní prostředí vzniku se střetává s představou mapy jako objektivně zaznamenaného faktu.

 

25. 11. - 22. 12. 2017 FB 

#1_ Tereza Melková:  Memory Palace / výstava

24. 11. 2017, 19 hod vernisáž 

 

27. 11. 2017, 19 hod  FB 

#2_ Nishat Awan: Diasporic Agencies, Mapping the City Otherwise / přednáška

 

28. 11. 2017, 18 hod  FB 

#3_ Kateřina Šedá: BRNOX / přednáška

 

12. 12. 2017, 19 hod   FB

#4_Jürgen Rendl: Suburbandrifter/ Stadlnova / přednáška

BOLKA / afterparty

 

_____MINULÉ AKCE A VÝSTAVY_____

 

ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP - VESTIBUL

 

Vestibul metra B Palackého náměstí je kvalitní prostor s historickou
a uměleckou hodnotou. Jeho původní uspořádání a zařízení je zralé k revizi. Formou architektonického workshopu budeme hledat cestu, jak využít potenciál místa a novou architektonickou vrstvou mu prodloužit životnost. Workshop bude zakončen výstavou týmových studentských projektů přímo v prostoru vestibulu – v galerii Mimochodem. Význam kvalitně zpracovaného veřejného prostoru v kontextu plánovaného rozšíření linek metra bude tématem diskusí s odborníky a veřejností.

 

13. - 16. 10. 2017

studentský architektonický workshop

16. 10. 2017, 19 hod

prezentace výsledků workshopu

7. 11. 2017, 17 hod

vernisáž výstavy a diskuse nad projekty v galerii mimochodem

 

_____MINULÉ AKCE A VÝSTAVY_____

 

VISITING PLANNERS

 

Visiting Planners je nová série rozhovorů a přednášek o výzkumu a praxi urbánní politiky. 
Pět hostů v rozmezí května a června uskuteční sérii dvoudenních turné v Brně a v Praze. Publiku představí svou práci v různě definovaných rolích: 

 

23. 5. 2017, 19 hod
#1_Gideon Boie / BAVO

kritik a teoretik politické dimenze městského plánování

 

30. 5. 2017, 19 hod
#2_Itziar González / Institut Cartográfic de la Revolta

bývalá radní Starého města Barcelony a nyní aktivistka

 

8. 6. 2017, 19 hod

#3_Kris Scheerlinck / Streetscape Territories

vědec a vedoucí výzkumu městských projektů KU Leuven

 

29. 6. 2017, 19 hod
#4_Javier Burón Cuadrado / Housing manager of barcelona City

hlavní manažer města pro trh a politiku bydlení

+

#5_Josep Bohigas / CEO Barcelona Regional

generální ředitel metropolitní agentury pro městský rozvoj


Nový přednáškový formát je spoluprací organizačního týmu PRAHA / Fórum pro architekturu a média v Brně s galerií architektury norma space v Praze. Kurátorka: Maria Topolcanska / Fake Cities True Stories

 

 

SPOLUPRÁCE /výstava, diskuse, workshop/

 

21. - 29. 11. 2016 Spolupráce jako první tématický blok vychází z jednoduchého faktu, že spolupráce je základním principem NORMA SPACE. Spolupráce je tedy metodou a zároveň tématem těchto dnů. Navzdory tomu, že architekt zřídkakdy pracuje sám, je povolání architekta vnímané velmi individualisticky. Spolupráce je přitom denní součástí procesu. Je to způsobené univerzálností postupů a nástrojů práce architekta, které jsou předurčené jeho vzděláním. Kromě klasické spolupráce architekta a jiných profesí, podílejících se na relativně lineárním procesu od návrhu k realizaci, existují i další typy spolupráce - komplexnější (v čase), vnitřní/interní (v rámci ateliéru), nedobrovolné (normy), náhodné (při soutěži). A právě těm se chceme věnovat. Spolupráce samozřejmě není automaticky pozitivní ani nejde o apel na vystoupení architekta či teoretika z introvertní pozice. Avšak přehodnocení individualismu či izolace v situaci po období finanční krize, která způsobila určitý obrat od zdánlivě neomezených zdrojů a zakázek k alternativnějším metodám, způsobilo narušení představy, co vlastně znamená povolání architekta, povolání teoretika. O této nejasné hranici se budeme bavit se dvěma teoretiky architektury Monikou Mitášovou a Cyrilem Říhou. Specifické okruhy, otázky a hlavně subjektivní pohledy na současnou situaci, scénu i stav architektury a jejích institucí.

 

Architekti Ondřej Synek (re:architekti) a Martin Jančok (Plural) představí typ „mezi-časové“ spolupráce, kdy se současný architekt ocitá v nepřímém dialogu s autorem budovy, kterou rekonstruuje. Re: architekti se před nedávnem zúčastnili projektu BUILDING UPON BUILDINGS, v rámci kterého rekonstruovali dostavbu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové od Josefa Gočára. Martin Jančok se dlouhodobě zabývá obnovou neologické synagogy v Žilině od Petera Behrense a za pavilon na Slovenské nádvoří Slovenské Národní Galerie u přemostění Vladimíra Dědečka dostal cenu CE-ZA-AR 2012 (společně s Alešem Šedivcem). Jak se projevuje konfrontace s ikonickými architekty v samotném procesu návrhu představí v přednáškách a rozvinou v moderované diskusi s moderátorkou radia Wave Jaroslavou Haladovou.

 

V průběhu trvání celého bloku bude probíhat studentský workshop pod vedením berlínského kolektivu ON/OFF. Workshop jako náhodná spolupráce kolektivu při tvorbě společného produktu do/pro bezprostřední okolí galerie.

 

Dalšími hosty budou Monika Annen z curyšské galerie BALTSprojects a Carlos Mínguez Carrasco z newyorského Storefront for Art and Architecture. Stejně jako Norma Space jsou BALTSprojects a Storefront for Art and Architecture galerie, které vytvářejí prostor pro sprolupráci moderovanou/zprostředkovanou právě architekty, jejichž motivace i role v procesu mutují. Monika Annen představí svou galerii a bude mluvit o práci na měnících se pozicích - kurátorky i architektky výstav a produkční uměleckých děl.

 

Blok zakončí Carlos Míngues Carrasco, který se bude v přednášce věnovat tématu práce profesionálního kurátora s praxí i vzděláním architekta. Představí významné spolupráce v rámci Storefront for Art and Architecture a letošní triennale v Oslu After Belonging, na jehož tvorbě se jako jeden z hlavních kurátorů podílel.

 

Video z přednášky a diskuse si můžete pustit zde

 

PROGRAM

21. 11. 2016, 19:00 Zahájení, přednásky a diskuse Martina Jančoka a Ondřeje Synka

24. - 27. 11. 2016 Workshop s ON/OFF

29. 11. 2016, 19:00 Přednášky Moniky Annen a Carlose Mínguez Carrasco, zakončení SPOLUPRÁCE afterparty na lodi AVOID

6. 12. 2016, 19:00 Moderovaná diskuse Moniky Mitášové a Cyrila Říhy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NULA /výstava/4. - 19. 11. 2016 / vernisáž 3. 11. 2016, 19 hod Neformální zahájení provozu NORMA SPACE. Kromě displeje samotných děl je výstava zprávou o orientaci galerie k interdisciplinaritě, o zkoumání fungování v prostoru, který všechny aktivity platformy zastřešuje. Volný výběr děl studentů vysokých uměleckých/architektonických škol z letního semestru 2016 je sestaven bez předchozího limitování konkrétním tématem a médiem. Vzniká tak subjektivní průřez studentů jedné generace. Chceme akcentovat aktuální témata, která se dotýkají architektury a která v pracích rezonují. Představu o architektuře rozšiřujeme ze zažitých hesel do abstraktnější roviny vztahů člověka, společnosti, času, prostoru. Účastníci: Dávid Valovič (UMPRUM, Atelier Keramika a porcelán Maxima Velčovského) Barbora Hlaváčková (UMPRUM, Ateliér architektury 2 Ivana Kroupy) Matyáš Machat (UMPRUM, Atelier Tvorba písma a typografie Karla Halouna) Viktor Dedek (UMPRUM, Atelier Dominika Langa a Edith Jeřábkové)